Pri písaní bakalárky alebo diplomovky zohráva veľkú úlohu čas. Jednoducho na napísanie potrebuješ mať dostatok času, pretože proces tvorby bakalárky či diplomovky pozostáva z viacerých častí, a preto by si mal(a) každej časti venovať dostatok času


Pri písaní bakalárky alebo diplomovky zohráva veľkú úlohu čas. Jednoducho na napísanie potrebuješ mať dostatok času, pretože proces tvorby bakalárky či diplomovky pozostáva z viacerých častí, a preto by si mal(a) každej časti venovať dostatok času.

   

(Zdroj: inspirativni.cz)

 

Čas na prípravu

Pri výbere témy si treba nechať trošku viac času. Treba naozaj dobre porozmýšľať nad výberom témy, pretože keď si ju už raz vyberieš a systém ti ju schváli, priprav sa na to, že sa jej budeš venovať pár mesiacov. Preto si to dobre premysli, aby ťa písanie aj bavilo. :-)

 

Čas na pravidelné konzultácie

Návštevy školiteľa sú súčasťou písania práce. To ti tiež môže zabrať viac času ako by si chcel(a). Školiteľ nemá na starosti len teba, treba myslieť aj na to. Vždy príď pripravený/á a školiteľ pri hodnotení práce určite prihliadne aj na to, že si konzultácie nebral(a) na ľahkú váhu.

 

Čas na napísanie teórie

Samotné písanie je dlhodobým procesom. Musíš veľa čítať a postupne dávať teóriu dohromady. Len táto časť je časovo dosť náročná a vždy je lepšie mať nejakú časovú rezervu, keby sa vyskytlo niečo nečakané…

 

Čas na uskutočnenie výskumu

Z časového hľadiska je náročnejšia aj realizácia výskumu. Preto je nemožné, aby si si nechal na celú prácu len jeden mesiac. Väčšina výskumov má viac častí, ktoré sa uskutočňujú postupne a v časovom odstupe.

 

Čas na finálnu opravu

Určite je dobré, ak si vyhradíš aj nejaký čas pred odovzdaním na vyladenie detailov. Predídeš tak zbytočnému stresu, že to nestíhaš a v pokoji a s chladnou hlavou všetko stihneš. :-)

 

Čas na odovzdanie a vytlačenie

Netreba odovzdávať prácu do systému poslednú hodinu pred jeho uzavretím. Väčšinou je v tom čase systém preťažený a môže sa stať, že to jednoducho nestihneš. A to predsa nechceš. Vytlačiť a zviazať prácu sa tiež nedá vždy na počkanie…

 Urob si plán alebo rozpis toho, čo všetko zahŕňa písanie bakalárky či diplomovky a sám uvidíš, že jeden mesiac je jednoducho málo.