Často kladené otázky

Aká je doba dodania?

Doba dodania je v štandardných prípadoch do 3-5 pracovných dní od dňa objednania. Aj napriek našej snahe doručiť vám materiál čo najskôr a do konca lehoty na odoslanie, môže sa stať, že doručenie materiálu sa môže predĺžiť cez lehotu doručenia, kvôli náročnosti Vašej témy. Prosíme preto o trpezlivosť.

Aké sú možnosti platby?

Momentálne podporujeme len online platby kartou. Naša firma neprichádza do styku so žiadnymi informáciami o vašej platobnej karte. Po odoslaní objednávky budete presmerovaný na platobnú bránu ČSOB, kde po zadaní údajov z karty, platbu potvrdíte a po úspešnom potvrdení platby budete presmerovaný späť na našu stránku. 


Najčastejšie otázky:


Dobrý deň, chcem sa opýtať ...či píšete aj seminárne práce.

Dobrý deň, nezaoberáme sa písaním záverečných prác na objednávku. Jedným z našich hlavných cieľov  je podpora právnych a etických aspektov písania záverečných prác a to práve aj prostredníctvom poskytovania tejto služby. Chceme aby študent doštudoval čestne, aj keď vieme, že pre nejedného študenta v poslednom ročníku je písanie nočnou morou . Odpoveď znie nie, nepíšeme ani seminárne, ani bakalárske ani diplomové práce. 

Dobrý deň,  chcela by som sa opýtať, ako to u Vás funguje. Pretože píšem bakalárku s názvom  a školiteľ mi zadal k tomu ešte aj nejaké okruhy. Zaujíma ma, či vyhľadávate aj zahraničné zdroje a či viete k tomuto nájsť aj slovenské alebo české zdroje, pretože len s prekladom doterajšej nájdenej literatúry som strávila veľmi veľa času

Dobrý deň prajeme, my Vašu tému analyzujeme a vyhľadáme relevantné zdroje a materiály v slovenčine, češtine a aj angličtine. Venujeme sa len vyhľadávaniu materiálov k záverečným prácam, nakoľko prekladanie nespadá do našej náplňe práce, tak preklad nami nájdenej literatúry v cudzom jazyku do slovenčiny v danom prípade neprichádza z časovej a cenovej stránky do úvahy.  Ďakujeme za pochopenie.

Dobrý deň, zhruba koľko materiálu viete dodať v priemere? A čo konkrétne je el.podoba? Iba nejaké prekopírované linky alebo viacero súborov s textom? Lebo nechcem vyhodiť 80 eur za pár linkov keďže je to pre mňa veľa peňazí

Dobrý deň, ťažko vyrátavať priemer počtu materiálov, ktoré Vám vieme dodať. V prvom rade to závisí  od typu práce: bakalárska, diplomová, rigorózna .... a od náročnosti témy. Každá téma je špecifická. 
Minimálny počet informačných zdrojov, ktorý má študent použiť pri tvorbe záverečnej práce väčšinou určuje vnútorný predpis konkrétnej školy, Myslíme však, že na získanie prehľadu v danej problematike je potrebných minimálne 15 – 20 rôznych zdrojov (monografií, zborníkov, časopisov, elektronických zdrojov...) pri bakalárskej práci a aspoň 30 zdrojov pri diplomových prácach. Je vhodné, aby študenti pri záverečných práci používali aj zahraničnú literatúru.
(Zdroj: Návod na písanie záverečných prác, http://www.upjs.sk/public/media/5596/Navod-na-pisanie-ZP.pdf )

My Vám vyhľadáme také množstvo dokumentov, že ak zapojíte kúsok kreativity, viete použiť a zároveň aj vytvoriť možno až 2-3 násobok od škôl požadovaného množstva zdrojov a to vrátane zahraničnej literatúry.


Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať, či robíte vyhľadanie zahraničnej literatúry do bakalárky a aj jej preklad?

Dobrý deň, áno venujeme sa vyhľadávaniu aj zahraničnej literatúry, no preklad týchto materiálov neposkytujeme.


Chcem sa opýtať ako to funguje u vás, vy mi vyhľadáte knihy ale aj odkazy na internete? A v prípade ak zdroje čo mi dáte môj konzultant neschváli čo a ako v tomto prípade?

Dobrý deň, ako možno z našej webovej stránky vyčítať, venujeme sa vyhľadávaniu materiálov, kde predmetom je zozbieranie a analyzovanie relevantných informácii k Vašej téme, ktoré spočívajú v internetových odkazoch na literárne zdroje ako podkladov pre vypracovanie záverečných prác, ktoré pozostávajú z rôznych článkov, dokumentov, odkazov na verejne dostupné e-booky, prípadne odkazov na knihy a to v slovenskom, českom a anglickom jazyku. 
Vyhľadávame podľa Vášho zadania, zodpovednosť za relevantnosť materiálov vo vzťahu ku školiteľovi pripadá Vám:) Môžeme to zargumentovať tým, že službu si objednávate Vy, nie Váš školiteľ. Závisí to aj od témy, každá téma je špecifická.


Dobrý deň, môžem vam poslať aj celú osnovu?

Dobrý deň, áno samozrejme, čím viac informácií k danej téme nám poskytnete, tým je väčšia pravdepodobnosť , že Vám vyhľadáme väčšie množstvo kvalitného a relevantného materiálu k Vašej téme.


Dobrý deň, chcel by som sa spýtať, koľko materiálov mi dôjde?

Dobrý deň, pred vyhľadávaním Vám nevieme kvantifikovať množstvo materiálov. Množstvo vyhľadaných materiálov sa odvíja najmä od typu práce, konkrétnej témy, obtiažnosti danej témy a prevažne od Vášho zadania, ktoré nám v súvislosti s témou poskytnete. Čím viac informácií k téme nám poskytnete, tým viac materiálov Vám dodáme.
Pri seminárnej práci nemožno očakávať toľko materiálov ako pri Bakalárskej, či Diplomovej práci. A na druhej strane, pri Bakalárskej práci nemožno očakávať toľko materiálov ako pri rozsahovo obšírnejších prácach ako Diplomová, Rigorózna či Dizertačná práca.


Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako funguje toto celé vyhľadávanie materiálu cez vás? Ja vám napíšem tému a vy mi dodáte materiály? V akej forme ich dodávate? Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň ,  v objednávke vyplníte všetko potrebné, čo od Vás požadujeme, od názvu témy, až po nejaké kľúčové slová, prípadne môžete zahrnúť aj nejaké požiadavky od školiteľa. Najlepšie, ak by ste už aj mali spracovaný nejaký obsah, osnovu, na základe čoho vieme vyhľadať viac užitočných zdrojov. 

Materiál v podobe odkazov na užitočné dokumenty Vám zašleme v elektronickej podobe na Váš mail.


Dobrý deň,  chcela by som sa informovať o vašich službách a rada by som ich využila. Chcem sa vás spýtať, či sa pri vyhľadávaní zdrojov priamo držíte názvu témy, alebo nieje problém zadať slová, resp. vety z obsahu a teda aby aj zdroje boli priamo k obsahu.
Za odpoveď vopred ďakujem,

Dobrý deň, pri vyhľadávaní zdrojov sa samozrejme držíme témy. Čo sa týka zadania viet z obsahu, tak samozrejme, budeme len a len radi, ak to zakomponujete pri vypĺňaní Vašej objednávky, prípadne priložíte prílohu s dokumentom Obsahu-Osnovy, podľa ktorého môžeme konkrétnejšie nacieliť vyhľadanie materiálov k Vašej téme. Čím viac informácií o téme nám dáte, tým je aj väčší predpoklad, že viac materiálov obdržíte.


Dobrý deň, chcel by som sa spýtať že akú mám záruku že moje údaje nebudú nikde zverejnené, pretože v spodnej časti vyplňujem osobné údaje.

Dobrý deň, podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajova ko Poskytovateľ služby vyhlasujeme, že v súlade s:
a. ustanovením § 6 ods. 2 písm. c) ZoOOú bude osobné údaje získavané výlučne na účely uvedené v našich obchodných podmienkach.
b. ustanovením § 6 ods. 2 písm. e) ZoOOú zabezpečíme, aby sa osobné údaje spracúvali a
využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené.
c. ustanovením § 6 ods. 2 písm. i) ZoOOú budeme spracuvávať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ustanoveniam ZoOOú ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 
Týmto garantujeme, že vo vzťahu k verejnosti Vaše údaje nebudú nikde zverejnené.


Dobrý deň, vyplnila som objednávku, zaplatila prostredníctvom platobnej brány a chcela by som sa ešte opýtať či mi tie materiály zašlete ešte v priebehu týždňa?

Dobrý deň, štandardná dodacia doba je 3-5 pracovných dní. Ponúkame aj vyhľadanie do 48 hodín a 24 hodín avšak s príplatkom, všetko je obsiahnuté v platnom cenníku na našej stránke. Ďakujeme za pochopenie.


Dobrý deň, chcel by som vedieť ako to je u Vás s podkladmi, ktoré súvisia so zahraničnou témou, teda sú v anglickom jazyku. Ďalej by som chcel vedieť spôsob platby a ako budem dlho čakať za podkladmi.

Dobrý deň, vyhľadávame v slovenskom, českom a anglickom jazyku. Nevenujeme sa prekladom týchto materiálov a pokiaľ ide o platbu, tak platba sa realizuje prostredníctvom Platobnej brány ČSOB. 
Štandardná dodacia doba je do 5 pracovných dní odo dňa, kedy nám bola na bankový účet pripísaná cena za poskytnutie materiálov. Nakoľko ponúkame služby s dodaním do 24 hodín a 48 hodín, tak pri takejto osobitnej požiadavke, ktorú je potrebné uviesť aj v Objednávke,  poskytnutneme za príplatok materiál aj do 24 hodín alebo 48 hodín od momentu pripísania ceny za poskytnutie materiálov na náš. bankový účet.


Dobrý deň, uvediete aj zdroje z ktorých ste čerpali, aby som mala v použitej literatúre čo uviesť ?

Dobrý deň prajeme, materiál, ktorý vyhľadáme je stále možno použit v literatúre, či to bude autor myšlienky, článku,  či ako zdroj v elektronickej verzii: odkaz. My Vám pošleme odkazy na užitočné dokumenty, následne je len a len na Vás čo si z toho vyberiete a ako zdroje spracujete. Každá škola má svoje smernice.


Dobrý deň. Rozmýšľam že si objednám vaše služby s vyhľadaním zdrojov k práci. Len neviem čo môžem od toho čakať, keďže sa platí celá suma vopred, tak by som sa rada najskôr informovala. Dakujem

Dobrý deň prajeme,  venujeme sa vyhľadávaniu materiálov k záverečným prácam. Vyhľadávame v slovenskom, českom ako aj anglickom jazyku, čím viete rozšíriť množstvo použitej literatúry vo svojej práci, ako aj celkovú kvalitu vašej práci. 
Z pedagogického hľadiska, počet zdrojov a percento zahraničnej literatúry zvyšuje úroveň práce a teda aj jej ohodnotenie. Primeranosť rozsahu literatúry však musí ohodnotiť vedúci práce. Sme názoru, že väčšie množstvo zdrojov a rôznorodej literatúry, tým kvalitnejśia práca. 


Dobrý deň , chceli by sme si s priateľom a kamarátkou objednať u vás materiály k bakalárskym prácam, len si neviem predstaviť , že ako to vyzerá, pošlete nám knihy v pdf súboroch alebo názvy autorov? ???? Ďakujem za odpoved pekný deň

Dobrý deň, poskytujeme odkazy na dokumenty, ktoré viete k Vašej práci, téme použiť. Môžete medzi nimi nájsť rôzne dokumenty, aj knihy, ktoré sú verejne prístupné a to v slovenskom, českom ako aj anglickom jazyku. Všetko ale závisí od témy, čo téma, to iný materiál. Názvy autorov si z týchto dokumentov viete spracovať aj sama, čiže ide kvázi aj o poskytnutie dokumentov s ktorými viete reálne pracovať a z ktorých si aj viete  vypracovať rešerš.


Dobrý deň, chcela by som sa informovať ako funguje toto celé vyhľadávanie materiálu cez vás? Ja vám napíšem tému a vy mi dodáte materiály? V akej forme ich dodávate? Ďakujem za odpoveď

Dobrý deň ,  v objednávke vyplníte všetko potrebné, čo od Vás požadujeme, od názvu témy, až po nejaké kľúčové slová, prípadne môžete zahrnúť aj nejaké požiadavky od školiteľa. Najlepšie, ak by ste už aj mali spracovaný nejaký obsah, osnovu, na základe čoho vieme vyhľadať viac užitočných zdrojov. 

Materiál v podobe odkazov na užitočné dokumenty Vám zašleme v elektronickej podobe na Váš mail.