Seminárna práca je odborným zadaním zväčša menšieho rozsahu. Jej počet znakov a strán sa pohybuje v závislosti od požiadaviek daného vyučujúceho a konkrétneho predmetu


Mnohí z nás vysokoškolákov mali pri pomyslení na prvú odbornú prácu strach. A možno vás jej písanie ešte len čaká. Seminárna práca je odborným zadaním zväčša menšieho rozsahu. Jej počet znakov a strán sa pohybuje v závislosti od požiadaviek daného vyučujúceho a konkrétneho predmetu. Jej cieľom je priviesť študenta k hlbším poznatkom a aj k praktickejšiemu uvažovaniu. Ako si uľahčiť seminárnu prácu, predísť chybám, ako táto prvá odborná práca vlastne funguje a taktiež jej podrobný manuál vám radi ukážeme.

 

Téma seminárnej práce

Keď začnete svoje štúdium na vysokej škole, každý predmet, ktorý sa vo vašom rozvrhu ocitne, má väčšinou sylabus. V ňom sa často vyskytujú podmienky ukončenia daného predmetu. Napísanie seminárnej práce býva občas čiastkovým, ale niekedy aj komplexným hodnotením daného predmetu. Učitelia dobre vedia, prečo je seminárna práca tak dôležitá. Pomáha k lepším schopnostiam a k cibreniu odborného štýlu, ktorý raz budete potrebovať pri záverečných prácach svojho bakalárskeho alebo magisterského programu. Pokiaľ ide o tému seminárnej práce, tú zvyknú určovať učitelia. No v niektorých prípadoch prenechávajú výber na svojich študentov, samozrejme, po komplexnej konzultácii a schválení tejto témy samotným profesorom. Keď už máte tému, môžete sa pustiť do ďalších krokov.

 

Urobte si časový plán

Predtým, ako začnete písať seminárnu prácu, si urobte časový rozvrh. Ak sa jedná o prácu v rozmedzí desať a viac strán, určite budete na jej napísanie potrebovať približne mesiac, možno dva mesiace. Samozrejme, všetko to závisí od náročnosti témy, preto by ste si písanie seminárnej práce nemali nechávať na posledný pokus v zápočtovom týždni. Časový plán písania má svoje výhody. Čím viac času strávite pri študovaní témy, tým bude výsledná známka lepšia. Máte diár, alebo radi dodržiavate svoje úlohy? Pomôžte si najviac ako sa len dá, aby ste vo svojom pláne nenechali nič na náhodu a mohli si zorganizovať aj ďalšie svoje povinnosti v rámci školy. Niekedy totiž za semester musíte rátať nie s jednou, ale hneď tromi seminárnymi prácami. Tak, aby ste ich všetky stihli!

 

Strávte čas nad zdrojmi!

Po hľadaní témy, a určení si časového plánu prichádza na rad hľadanie zdrojov. Túto časť si môžete výrazne uľahčiť, keďže vám s ňou môže pomôcť aj portál Vyhľadaj to, ktorý má v tejto oblasti nespočetné množstvo skúseností. Vy si tak môžete u svojho profesora švihnúť. Nielen kvalitou svojich zdrojov, ale aj ich množstvom, ktoré je taktiež veľmi dôležité. Nebojte sa ani následného študovania týchto materiálov, ktoré vám uľahčia písanie teoretickej, či analytickej časti (závisí už od témy, ktorú máte a od toho, či si vyžaduje aj analytickú časť). Nezabudnite teda na kvantitu, ale aj kvalitu zdrojov, ktorú máte s Vyhľadaj to zaručenú!

 

Dodržujte štruktúru a citovanie

Aj seminárna práca má svoju pevnú štruktúru a poriadok. Rozdeliť by ste ju mali na úvod, jadro a záver. Taktiež je dôležitý aj zoznam bibliografie, a správna citácia a parafrázovanie v texte. I táto oblasť tvorí polovicu úspechu. Ak totiž v seminárnej práci nie je poriadok, a jej forma sa výrazne odkláňa od štruktúry, môže sa vám zhoršiť známka.

 

Môžete písať

Po všetkých týchto krokoch vás čaká písanie práce, ktorému môže pomôcť menšia osnova. Tá však nie je podmienkou, no zároveň vám môže pomôcť, aby ste sa neodklonili od svojej témy. Dobrou možnosťou je aj brainstorming, teda spísanie všetkých slov, ktoré vám pred písaním napadnú. Následne ich usporiadajte podľa vhodného poradia a máte námet na to, čím a ako začať.