Čo je anotácia? Čo by mala anotácia v diplomovej práci obsahovať? Aký by mala mať rozsah? Viac info nájdeš na vyhladajto.sk.


Možno vám táto časť textu vašej diplomovej práce bude pripomínať abstrakt. No práve anotácia sa od neho líši tým, že je zameraná na vás, ako na autora textu a na vaše subjektívne hodnotenie práce, prípadne vysvetlenie toho, ako ste na nej pracovali.

 

Pred tým, ako ju začnete písať sa však poraďte, prípadne si v smerniciach vašej fakulty zistite, či ju musíte v diplomovej práci mať. Niektoré zo škôl ju vyžadujú, iné chcú naopak iba abstrakt. Ak je anotácia povinnou časťou, mala by obsahovať dva odseky.

 

V prvom odseku sú základné informácie o vás, vašej téme, škole, školiteľovi, o fakulte, a táto časť obsahuje aj rok odovzdania diplomovej práce.

 

Druhý odsek je venovaný krátkemu zhrnutiu práce. Čo bolo jej cieľom, ako by ste charakterizovali celé skúmanie, a to všetko by sa malo niesť v subjektívnom duchu, nie iba v technických vetách, ktoré sú charakteristické skôr pre abstrakt. Text anotácie diplomovej práce môžete doplniť aj o hodnoty, ktoré priniesla, prípadne vysvetliť, ako môže v praxi váš výsledok fungovať ďalej.