Anotácia, podobne ako úvod bakalárskej práce, predstavuje čitateľa k otázkam, o ktorých sa hovorí v celej bakalárskej práci. Na rozdiel od úvodu práce, anotácia pozostáva z niekoľkých viet, približne šiestich riadkov.


Anotácia bakalárskej práce

V prvom rade je potrebné zistiť, či je táto časť bakalárskej práce na vašej univerzite povinnou časťou. Niektoré školy totiž preferujú abstrakt, naopak iné chcú skôr anotáciu. Aj keď znejú podobne, trošku sa od seba líšia.

 

Kým abstrakt je zväčša technickým písaním, anotácia je krátke zhrnutie vašej bakalárskej práce, ktorá má skôr subjektívnejší charakter. Mala by teda obsahovať vaše krátke hodnotenie diela. Či už bude kritické, alebo ciele v ňom len nejako charakterizujete, je to na vás. Rozsah, ktorý by ste v rámci nej mali dodržať, by nemal prekročiť jednu normostranu. V prvom odseku napíšete opäť informácie o sebe, školiteľovi, fakulte, a názve témy, prípadne rok jej odovzdania. Druhý odsek už venujete konkrétnej subjektívnej analýze svojej bakalárskej práce.