Predhovor bakalárskej práce a poďakovanie v bakalárskej práci patria k nepovinným častiam tejto záverečnej práce. Aj napriek tomuto, že ide o nepovinné časti, môžete ich vo svojej práci zakomponovať.


Poďakovanie v bakalárskej práci


Je nepovinnou časťou. Ak sa rozhodnete vyhradiť jednu stranu na túto časť, urobíte dobre. Nebude vás stáť veľa času a poďakovať sa predsa patrí.

 

Uvádza sa v dolnej časti strany, a zväčša obsahuje jednu vetu, v ktorej ďakujete konzultantovi a ďalším osobám, ktorí vám pri písaní bakalárskej práce pomohli.


Predhovor v bakalárskej práci

Patrí k nepovinným častiam. Ak už teda nevládzete s písaním, pokojne sa mu môžete vyhnúť. Pokiaľ však túžite svojou prácou zabodovať, určite sa do toho s radosťou pustite.

 

O čom by mal byť?

 

Samozrejme, v predhovore by ste nemali písať technické veci, ani príliš rozoberať tému, ktorú ste si vybrali. Mali by ste sa v ňom zamerať na pohnútky, ktoré vás viedli ku konkrétnej téme bakalárskej práce. Pokojne to môže byť aj príbeh o tom, ako ste sa k nej dostali, alebo ako si vás našla sama. Možno to bolo ešte v prvom ročníku, alebo vás k tomu priviedli vlastné záujmy, prípadne ste si tému vymysleli sami alebo bola na začiatku celkom iná. Rozpovedajte jednoducho všetko, čo vás k nej priviedlo. Veď predsa za každým veľkým projektom sa skrýva príbeh.