Bakalárska práca je záverečnou prácou. Úvod – cieľom úvodu bakalárskej práce je uviesť čitateľa do problematiky zvolenej témy a stručne predstaviť prácu.


Úvod bakalárskej práce


Aj keď ho píšete na úplný záver, teda po napísaní celej práce, určite by ste si ho nemali nechávať na poslednú chvíľu. Spolu so záverom a abstraktom totiž tvoria krásnu konklúziu medzi tým najdôležitejším. Vedeli ste, že niektorí profesori začínajú čítať práce od abstraktu? Aj preto by úvod vašej práce nemal byť len kópiou toho, čo ste v ňom spomenuli. Dajte si na ňom záležať. Ako napísať dobrý úvod k bakalárskej práci?

 

Pomôžte si štyrmi bodmi:

·       Uveďte problém/motiváciu štúdia a skúmania

Vysvetlite, prečo je téma, ktorú ste si vybrali dôležitá. Nielen z vedeckého pohľadu, ale aj z vášho osobného názoru a postoja k nej.

·       Poskytnite stručný prehľad predchádzajúcich prác na túto tému

Ak neexistujú alebo o nich neviete, napíšte o tom, čo je o danom probléme známe. Spomeňte literatúru a pokojne aj prácu nejakého doktoranta, ktorá vás k tomuto všetkému oslovila. A môže to byť aj konkrétna kniha, či štúdia. Nebojte sa toho, je to vynikajúci úvod do problematiky vašej bakalárskej práce.

·       Uveďte účel a cieľ práce

Úvod by mal jasne definovať ciele bakalárskej práce, či riešenie konkrétneho problému.

·       Poskytnite čitateľovi cestovnú mapu

Jeden odsek vášho úvodu by ste mali venovať obsahu každej kapitoly. Samozrejme, v stručnosti. Ide o rozdelenie práce na teoretickú časť a koľko má kapitol, zároveň aj to, čomu sa v nich venujete (stačia názvy), a následne aj praktická časť a jej kapitoly, resp. ciele. Vďaka tejto pomyselnej mapke bude konzultant, ale aj oponent vedieť, čo ho v práci čaká. Bude mať pocit logiky, postupnosti.