Na konci bakalárskej práce je potrebné zhrnúť zistenia a výsledky, ktoré autor práce dosiahol. Na záver je tiež potrebné uviesť, či hlavný cieľ, ako aj čiastočné ciele uvedené v úvode bakalárskej práce sa naplnili.


Záver bakalárskej práce

Kapitola s týmto názvom bakalárskej práce znie skutočne pozitívne. Našepkáva, že už ste skutočne na konci. Ako vytvoriť záver bakalárskej práce, ktorí budú vaši učitelia čítať s otvorenými očami? Skúste to takto!

 

Účelom tejto kapitoly je poskytnúť zhrnutie celej práce. Zameriavať by ste sa teda mali na zistenia, záveryodporúčania. Čo je viac než dôležité? Mali by ste v rámci neho zabudnúť na takzvané technické písanie, citácie, parafrázy či zavádzanie nejakých nových pojmov, ktoré sa v jadre práce nevyskytli. Dajte si teda pozor na to, aby ste nepísali o niečom, čo ste v práci vôbec nespomenuli.

 

V závere by sa mala objaviť vaša osobnosť, názor, výsledky práce, a kam nimi chcete smerovať, prípadne vysloviť návrhy pre ďalšie možnosti spracovania či teórie. Nič viac, nič menej. Zabudnite na zložité vety, tabuľky, grafy. Na tom všetko ste mali šancu vyblázniť sa možno v praktickej časti. Záver je len o vás, a vašich výsledkoch či splnení cieľa, ktorý ste si dali na začiatku.