Dopísali ste jadro svojej záverečnej práce. Cítite, že ste sa s tým naozaj dobre popasovali, a že vám už nič nemôže skomplikovať pocit z dobre vykonanej práce. Avšak, je tu ešte pár vecí, ktoré by ste mali dotiahnuť do konca, pretože dobrá teoretická a praktická časť ešte neznamená, že ste vyhrali postup ďalej. Čakajú vás totiž posledné riadky, dobrý záver a formálne úpravy. Ako ich napísať tak, aby ste boli spokojní vy, aj vaši konzultanti a oponenti? Poďte sa na to s nami pozrieť.


Dopísali ste jadro svojej záverečnej práce. Cítite, že ste sa s tým naozaj dobre popasovali, a že vám už nič nemôže skomplikovať pocit z dobre vykonanej práce. Avšak, je tu ešte pár vecí, ktoré by ste mali dotiahnuť do konca, pretože dobrá teoretickápraktická časť ešte neznamená, že ste vyhrali postup ďalej. Čakajú vás totiž posledné riadky, dobrý záver a formálne úpravy. Ako ich napísať tak, aby ste boli spokojní vy, aj vaši konzultanti a oponenti? Poďte sa na to s nami pozrieť.

 

Koniec dobrý, všetko dobré...

Kto by nepoznal túto malú slovnú hračku. To, že je naozaj pravdivá môže dosvedčiť ktorýkoľvek študent, ktorý si dal záležať na závere svojej práce. Pozor, nejde len o záver, ale aj o úvod práce. Obidve tieto časti sa totiž píšu úplne na záver a ich excelentné napísanie vám môže pomôcť k lepším výsledkom.

 

Ako napísať dobrý úvod

Začnite trefným citátom. Oprášte knihy, z ktorých ste čerpali pri písaní. Pokiaľ ste si niečo podčiarkli, neobíďte to len tak. Napíšte to, alebo sa od toho odrazte. Dobrý citát vám pomôže rozvinúť úvodné myšlienky tým správnym smerom. V úvode je vhodné písať najprv všeobecné veci, možno aj to, prečo ste si vybrali danú tému, a čo možno znamená pre celú spoločnosť. Po vašich úvodných úvahách a myšlienkach by malo nasledovať malé zhrnutie. Opíšte, koľko kapitol má teoretická časť a čo v nej rozoberáte. V krátkosti opíšte aj analytickú či interpretačnú časť. Úvod by ste mali ukončiť cieľom, ktorý ste si stanovili, a ukončiť by ste ho mali vlastným želaním prínosu práce v oblasti, ktorej sa venuje. Úvodu odporúčame venovať jednu stranu, maximálne jeden a štvrť strany. Príliš dlhý úvod môže byť neosožný. A tak tu teda platí staré známe pravidlo – Menej je niekedy viac.

 

A čo na záver?

Prvý odsek vášho záveru môžete upriamiť opäť na všeobecnejšie informácie, no zároveň sa tu vašim myšlienkam medze naozaj nekladú. A tak môžete pokojne začať niečím, čo považujete na vašej práci za najdôležitejšie. Druhý odsek venujte tomu, čo bolo cieľom vašej práce a na koľko sa splnil, resp. nesplnil alebo vyvrátil váš predpoklad, resp. cieľ. Tretí odsek môžete upriamiť pokojne smerom týkajúcim sa využitie vašej práce, a na čo by mohla poslúžiť ďalej. Aj tu platí, že menej je niekedy viac, a aj v tomto prípade vám bude stačiť strana. Dajte si záležať na zhrnutí toho najpodstatnejšieho.

 

Formálne záležitosti

Po napísaní úvodu a záveru práce vás čakajú už iba formálne záležitosti. Tie by mali nasledovať v tomto poradí: obálka, titulná strana, čestné vyhlásenie, abstrakt v rodnom jazyku, abstrakt v cudzom jazyku, obsah, zoznam obrázkov. Potom nasleduje úvod, celá teoretická a praktická časť a záver. Nedobrovoľnými časťami formálnych záležitostí záverečných prác zväčša býva poďakovanie a predhovor.  Za záverom by mal nasledovať zoznam odkazov. Ten radíme rozdeliť na knihy, články, zborníky, elektronické knihy, internetové zdroje.


Na koniec si nezabudnite celú prácu skontrolovať. Vhodnou pomôckou pri formálnych záležitostiach bývajú aj samotné smernice písania záverečných prác, ktoré by ste mali nájsť na stránke svojej univerzity a školy. Každá z nich by mala obsahovať aj jeden vzor, vďaka ktorému budete vedieť, ako majú vyzerať všetky formálne náležitosti vašej záverečnej práce, keďže každá škola má svoje adekvátne podmienky pre písanie týchto posledných úprav práce. Aj vďaka nim nebudete tápať, a určite sa budete môcť oprieť o základné piliere k zvládnutiu celej práce. Potom vám stačí prácu vytlačiť a dúfať v to najlepšie hodnotenie. Nezabudnite myslieť pozitívne!

 

Prajeme Vám úspešné odovzdávanie Vašej záverečnej práce.