Návod ako písať seminárnu prácu, náležitosti seminárnej práce, čo by mala vaša seminárna práca obsahovať.


Každý predmet, ku ktorému je potrebné napísať seminárnu prácu obsahuje informačný list – sylabus, v ktorom by sa mali objaviť nielen názvy prednášok, či seminárov, ale aj spôsob ukončenia, či hodnotiaca tabuľka. Seminárna práca býva občas čiastkovým, no niekedy aj celkovým hodnotením predmetu. V sylabe môžete nájsť všetky náležitosti, ktoré by mala vaša seminárna práca obsahovať. Ak ich nemáte, riaďte sa týmito pokynmi.

 

Rozsah

 

Určuje si ho samotný profesor, no klasická seminárna práca obsahuje 5 – 10 strán. Ak to v sylabe nemáte uvedené, zväčša sa používa na písanie Microsoft word a nasledovné smernice

   

         Písmo – Times New Roman, veľkosť 12

         Riadkovanie – 1,5


Veľkosť písma by mala byť jednotná, názvy kapitol by mali byť oddelené od textu tučným písmom a veľkosťou 14. Zabezpečíte tak to, že vo vašej seminárnej práci bude poriadok a systém.

 

Štýl

Dajte si záležať na tom, aby ste v celej seminárnej práci používali odborný štýl. Ak je pre vás mimoriadne ťažké použiť ho v úvode a závere, nemusíte sa báť v tomto prípade písať esejistický, či úvahový štýl, ktorý by sa mal niesť stále v odbornejšom duchu. Prácu môžete písať v autorskom pluráli, teda v 1. osobe množného čísla. Aj keď autorský plurál býva skôr preferovaný v bakalárskych a magisterských prácach, nemusíte sa obávať zapojiť ho aj na obyčajnú krátku seminárku. Aspoň sa vďaka tomu naučíte písať záverečné práce.