V nasledujúcom článku sa budeme zaoberať tým, ako sa vyhnúť zhode v záverečnej práci. Práve zhoda vie niekedy narobiť problémy navyše a môže vám sťažiť obhajobu či zhoršiť výslednú známku. V niektorých prípadoch vaša práca dokonca nemusí byť akceptovaná a vyhodnotí sa ako plagiát.


Zdroj: Pixabay

Poďme však pekne od začiatku. V prvom rade chceme upozorniť na to, že tieto riadky nebudú pre špekulantov, ktorí sa obísť systém a dané pravidlá.

Keď už máte svoju prácu napísanú a pripravenú na odovzdanie, je vašou povinnosťou ju nahrať do centrálneho registra záverečných prác. V ňom sa nachádzajú všetky záverečné práce od predošlých študentov. Tie, ktorú sú prístupné, si môžete dokonca pozrieť. Systém porovná vašu prácu s ostatnými a vyhodnotí v akej miere ste sa s nimi zhodovali. Výsledok dostanete v percentách a systém vám dokonca i vypíše dané práce, v ktorých našiel zhodu.

 

Autenticita

Ak sa chcete vyhnúť zhode v záverečnej práci, myslite na to už pri výbere témy. Pokiaľ si totiž vyberiete tému, na ktorú je napísaných ďalších 50 bakalárok, je veľmi pravdepodobné, že vaša zhoda bude vysoká. A to i napriek tomu, že nebudete kopírovať iné práce. Stačí, že budete čerpať z rovnakého zdroja a zhoda je na svete.

 

Inšpirujte sa, ale nekopírujte

Pokiaľ si potrebujete o určitej tematike naštudovať viac informácií a došla vám odborná literatúra, môžete si prečítať aj záverečné práce iných študentov. Pamätajte však na to, že vám majú poslúžiť len ako inšpirácia. Ak by ste aj chceli spomenúť vo svojej práci nejakú myšlienku z inej práce, je potrebné ju uviesť do zdrojov.

 

Píšte čestne a podľa pravidiel

Na záver vám poradíme, aby ste písali čestne a podľa pravidiel. Nesnažte sa kopírovať cudziu prácu, pretože vám na to pravdepodobne prídu. Pokiaľ vám aj vyjde pri zhode vysoké percento, no budete vedieť svoju prácu obhájiť pred komisiou a bude jasné, že ste ju písali vy, prejdete obhajobou bez problémov.