Každá záverečná práca sa delí na teoretickú a praktickú časť. Predsa cieľom každej práce by malo byť prinesenie nejakých nových poznatkov k určitej téme či danej oblasti. Pokiaľ však neštudujete odbor, kde by ste mohli niečo skonštruovať, či naprogramovať, môžete urobiť dotazník. My sa dnes pozrieme na to, ako ho vytvoriť.Foto zdroj: Pixabay

Cieľ dotazníka

Ešte predtým než začnete s tvorbou otázok dotazníka, určite si jeho cieľ a čo chcete pomocou neho dosiahnuť. Spravte si jednoduchú osnovu a zamyslite sa nad tým, ako získané informácie použijete a ako spracujete konečný výsledok.

 

Štruktúra dotazníka záverečnej práce

Takisto ako aj záverečná práca, tak i dotazník musí mať svoju štruktúru. V úvodnej časti dotazníka sa nezabudnite predstaviť a v krátkosti vysvetlite za akým účelom dotazník robíte a ako využijete získané dáta. V úvodnej časti môžete napísať aj špecifické inštrukcie k dotazníku, ak je to potrebné. Informujte taktiež o tom, koľko bude trvať vyplnenie dotazníka a či je anonymný alebo nie.

Jadro dotazníka by mali tvoriť samotné otázky a v závere sa nezabudnite poďakovať respondentom za vyplnenie dotazníka.

 

Tvorba otázok

Tvorba otázok do dotazníka sa môže zdať ako jednoduchá úloha, no nie vždy to tak je. Do niekoľkých nasledujúcich bodov sme zhrnuli, ako by ste mali postupovať pri tvorbe otázok do dotazníka k vašej záverečnej práci:

·       Vytvorte si zoznam otázok

·       Používajte jednoduché otázky

·       Zvoľte správny typ otázky (odporúča sa používať zatvorené otázky – otázky s pevným počtom odpovedí)

·       Nepoužívajte dve otázky naraz

·       Nezabudnite si otázky skontrolovať

 

Otestujte si dotazník

Ešte predtým, než dotazník odošlete respondentom, pošlite ho svojim priateľom a známym na otestovanie, aby ste zistili, či sú otázky jasne zrozumiteľné a pochopiteľné.