Ak ste začali písať diplomovú prácu, pravdepodobne ste si niekoľkokrát položili otázku, aký je odporúčaný rozsah práce alebo koľko strán by mala diplomka obsahovať. Na túto otázku je ťažké odpovedať a zrejme každý by vám povedal niečo iné. I napriek tomu sa v tomto článku pokúsime objasniť, aká dlhá by mala byť vaša záverečná práca.Zdroj: PixabayZistite požiadavky vašej univerzity

Ak nemáte vôbec ani tušenie, aká dlhá by mala byť vaša diplomová práca, spýtajte sa na vašej univerzite. Každá univerzita, fakulta, či katedra má nejaké zaužívané štandardy a presne vám povedia, koľko znakov by mala vaša práca obsahovať. Pamätajte na to, že do rozsahu práce sa počíta len úvod, hlavné kapitoly, záver a zoznam literatúry.

 

Zvoľte si správnu tému

Výber témy diplomovej práce je veľmi dôležitý a má výrazný vplyv i na rozsah celej práce. Pokiaľ si vyberiete tému, o ktorej veľa neviete a ku ktorej sa ťažko hľadajú informácie, tak počet znakov v práci vám bude pribúdať len veľmi ťažko. Naopak, pokiaľ si vyberiete tému, v ktorej ste doma, nemáte problém napísať dostatok strán. Tu si však dajte pozor na to, aby vaša diplomka nebola hrubá ako biblia. To tiež nie je dobré.

 

Tak koľko?


Aby sme teda poskytli aj nejaké konkrétne čísla, tak môžeme vychádzať zo skúseností študentov. Za primeraný sa považuje rozsah textu minimálne 60 a maximálne 80 normalizovaných strán. Normalizovaná strana má 30 riadkov so 60 údermi v jednom riadku, teda 1800 znakov.