Jadro tvorí hlavnú časť bakalárskej práce. Na vyhladajto.sk sa dozviete, ktoré časti musí jadro bakalárskej práce obsahovať.


Jadro bakalárskej práce

Nachádzate sa pri prvom bode, ktorým by ste mali začať celú svoju prácu. Jadro bakalárskej práce je obsahovo najdôležitejšou časťou tejto vedeckej práce, za ktorú budete hodnotení. Čo ho tvorí?

 

Teoretická časť

Praktická/Interpretačná časť

 

Teoretická časť


Samozrejme, bez teoretických podkladov nemôžeme hovoriť o bakalárskej práci ako o vedeckom diele. Teória je v tomto prípade nevyhnutná. Začať by ste mali so všeobecnejšími faktami, a smerom k bližšiemu jadru a interpretačnej časti ku konkrétnejším a užšie zameranejším informáciám, ktoré súvisia s vašou témou. To, ako získať všetky zdroje, je samozrejme na vás. Ak si však túto časť chcete uľahčiť, a zároveň spraviť svoju prácu o niečo kvalitnejšiu na dostatok relevantných zdrojov, môžete ich zveriť do rúk odborníkom z Vyhľadaj.to. Uľahčíte si v rámci zisťovania zdrojov aspoň niečo. Na vás teda zostane už iba písanie teoretickej časti. Koľko strán by ste jej mali venovať, závisí od témy, ktorú máte. Ak je zameraná skôr filozofickým, či historickým smerom, možno budete potrebovať viac priestoru pre fakty a menej pre interpretáciu. Naopak, ak ide skôr o technickú tému, nemala by teoretická časť prevyšovať nad tou interpretačnou. Zdravý stred v rámci jadra teórie a interpretácie musíte objaviť vy. Váš osobný cit pre tieto veci vás určite nesklame. Niektoré smernice však zvyknú udávať percentuálny podiel tejto časti, ktorý sa pohybuje medzi 30 – 40%. Koniec koncov, môžete si aj tu nechať poradiť prostredníctvom konzultanta, ktorý pracuje na práci s vami a je jeho úlohou pomôcť vám v otázkach a nejasnostiach.

 

Interpretačná časť

Po teoretickej časti nasleduje interpretačná časť, ktorú by mali tvoriť predovšetkým vaše analýzy, skúmanie, myšlienky, to, ako konkrétny problém, hypotézu či otázku vnímate práve vy. Aj preto je z vedeckého hľadiska najdôležitejšou časťou, keďže ponúka nové smery, možnosti a variácie vo vašom študijnom odbore a v rámci témy vašej záverečnej práce. Interpretačnú časť môžete poňať rôznymi spôsobmi. Na jej začiatku by ste však mali uviesť cieľ práce, prípadne rozpracované čiastkové ciele. Nasleduje metodika práce – teda spôsoby, formy, pracovné postupy získavania údajov, zdrojov a všetkých informácií, ktoré ste v interpretačnej časti použili. Samozrejme, postupy, akými získavate údaje v tejto časti, sú rôzne, keďže to závisí predovšetkým od druhu témy. Použiť teda môžete dotazník, analýzu, komparáciu, kvalitatívny či kvantitatívny výskum, dokonca aj rozhovor a v niektorých bakalárskych prácach nesmú chýbať ani exprerimenty. Ktorú metódu vypracovania interpretačnej časti si zvolíte teda závisí od témy, ale aj od toho, čo je blízke práve vám a čo prinesie v rámci vašej vedeckej práce najlepšie výsledky, osoh a zároveň aj splnenie cieľa.