Pamätáte si svoju prvú seminárnu prácu? Ja áno. Mala som z nej Déčko, a to len vďaka tomu, že som si ho vedela obhájiť. Inak by tam svietili dve písmenká. FX. Po tejto skúsenosti som sa rozhodla, že si všetko ohľadom písania prác naštudujem. Čerpala som z rôznych kníh, inšpirovala som sa sestrou, ktorá už mala za sebou druhý rok na Vysokej. A aj vďaka tomu som už nikdy nemala zo seminárnej práce známku horšiu ako B. Aj vy sa môžete naučiť písať seminárne práce. Uvidíte, ako vám to pomôže pri písaní záverečných prác. Poďte sa s nami na to pozrieť.


Pamätáte si svoju prvú seminárnu prácu? Ja áno. Mala som z nej Déčko, a to len vďaka tomu, že som si ho vedela obhájiť. Inak by tam svietili dve písmenká. FX. Po tejto skúsenosti som sa rozhodla, že si všetko ohľadom písania prác naštudujem. Čerpala som z rôznych kníh, inšpirovala som sa sestrou, ktorá už mala za sebou druhý rok na Vysokej. A aj vďaka tomu som už nikdy nemala zo seminárnej práce známku horšiu ako B. Aj vy sa môžete naučiť písať seminárne práce. Uvidíte, ako vám to pomôže pri písaní záverečných prác. Poďte sa s nami na to pozrieť.

 

Dôležitá je téma

Áno, bez nej sa nepohnete. Ak je to predmet, ktorý vás vôbec nebaví, nevoľte si zbytočne ťažké a náročné témy. Radšej si vyberte niečo jednoduchšie, a nezabudnite to prekonzultovať aj so svojim profesorom. Váš záujem ho určite poteší. A ktovie, možno vám téma, ktorú si zvolíte prinesie toľko názorov a pohľadov, že o nej budete môcť v budúcnosti uvažovať aj ako o záverečnej práci.

 

Zdroje naše každodenné

Za moje prvé Déčko zo seminárnej práce mohli aj zdroje. Čerpala som z dvoch kníh a z internetu. Práve táto nejednotnosť, a príliš obmedzený pohľad na danú tému spôsobil zhoršenie mojej známky. Naučte sa preto písať seminárnu prácu prostredníctvom viacerých zdrojov. Nie je to ťažké. Aj vďaka tomu, že máte možnosť vidieť svoju tému z viacerých pohľadov, budete môcť venovať sa jej do väčšej hĺbky. Aj túto oblasť si môžete uľahčiť. Vďaka Vyhladajto.sk , ktorý pomáha nielen s hľadaním zdrojov pre záverečné práce, ale aj pre tie seminárne.

 

Písanie seminárnej práce

Po naštudovaní zdrojov vás čaká samotné písanie práce. Je dobré, ak začnete teoretickými východiskami, a pokračujete praktickou časťou. Držte sa predpísaného rozsahu, ktorý vám určí profesor. Ak to majú byť tri strany, nech to budú tri. Pokiaľ vyžaduje rozsah od 5 do 10 strán, nebojte sa rozobrať tému hlbšie. Pred písaním seminárnej práce vám môže pomôcť osnova alebo brainstorming.

 

 

Štruktúra seminárnej práce

Pokiaľ túžite po práci na úrovni, dajte si záležať aj na tých najmenších detailoch. Vypíšte si titulnú stranu s názvom školy, fakulty, katedry. V strede by mala byť téma a pod ňou v zátvorke seminárna práca. V spodných častiach titulnej strany napíšte svoje meno, ročník, názov predmetu a meno vyučujúceho. Pripísať môžete aj akademický rok. Za titulnou stranou by mal nasledovať úvod práce. Ten by ste si mali aj so záverom nechať na samotný koniec, po napísaní jadra vašej seminárky. V úvode môžete použiť citát, ktorý by vystihoval prácu. Zároveň v ňom môžete spomenúť, prečo ste sa rozhodli pre konkrétnu tému, čo bolo vašou motiváciou pri písaní, ale aj dopredu oznámiť, ako práca pokračuje. Nezabudnite ani na ciele, ktoré v práci sledujete. Ak to od vás vyžaduje učiteľ, ešte pred úvodom môže byť obsah. Jadro práce by ste si mali rovnomerne rozdeliť na teoretické roviny a zároveň zapracovať aj na praktickej časti, aby ste ukázali svoje poznatky, myšlienky a analýzy. V závere by ste  mali napísať zhrnutie práce, odporúčania k ďalšiemu skúmaniu, prípadne, čo všetko ste zistili a či bol splnený váš cieľ. Po ňom nasleduje už iba zoznam použitej literatúry a iných zdrojov. V seminárnej práci sú dôležité aj všetky citácie a parafrázy, preto ich nezabudnite vo vašom texte označiť. Efektívne môžu byť aj prílohy, ak si to vaša téma vyžaduje.

 

A čo na záver?

Vytlačte si prácu a dajte si ju do vhodného obalu, aby sa stránky dali otáčať. Aj z toho môže mať učiteľ zážitok. Nuž, a my vám prajeme samé Áčka a skvelý pocit z dobre vykonanej práce.