Pomaly ale isto začal nový akademický rok, ktorý pre študentov končiacich ročníkov bude predsa len o niečo náročnejší.


Náročnejší o záverečnú prácu, jej obhajobu a o štátne skúšky. Nie všetci študenti - autori si ale uvedomujú, že vypracovanie záverečnej práce si vyžaduje istý čas. Každá práca musí byť napísaná správne ako z obsahovej, tak i formálnej stránky. Príprava a napísanie samotnej práce si vyžaduje nepodceniť časový faktor. Len samotné vyhľadávanie matérie zaberie približne 60% celkového času a to sme ešte ani nezačali písať! Ale poďme pekne po poriadku. Či už si študent posledného ročníka prvého alebo druhého stupňa vysokoškolského štúdia, vyhľadávanie materiálu, písanie a prepisovanie, pravidelné konzultácie so školiteľom ťa neminú. Tak teda ako začať? Keď už si si vybral/a tému svojej záverečnej práce, nájdi si čas na prvú konzultáciu so školiteľom, ktorý ťa počas nasledujúcich mesiacov bude usmerňovať. Pri spracovaní problematiky vzniká najskôr plán – koncepcia, osnova. Potom nasleduje orientácia v literatúre, získavanie literatúry z domácich aj zahraničných zdrojov. Netreba podceniť samotné štúdium literatúry a venovať mu dostatok času. Až teraz prichádza na rad prvopis a jeho paralelné posúdenie konzultantom, teda školiteľom, čistopis, zviazanie a odovzdanie záverečnej práce.

A kedy začať? Najlepšie hneď teraz! Slovo prokrastinácia nateraz vynechaj nielen zo svojho slovníka, ale aj zo svojho života. Pretože vytrvalosť je dôležitou súčasťou úspechu. Ako sa vyvarovať najčastejších chýb pri písaní záverečnej práce si môžeš prečítať v ďalšom článku, ktorý pre teba pripravujeme.