Ak máte zmätok, kde a ako začať, stačí, ak si spomeniete na písanie svojej bakalárskej práce. Išlo o prvú záverečnú prácu vôbec, ktorá mohla vo vás zanechať rôzne stopy, a taktiež aj rôzne skúsenosti. Dobrá správa je, že niektoré z nich môžete úspešne zúžitkovať pri písaní diplomovej práce. Ako na to? Poďte za touto výpravou spolu s nami!


Vypracujeme Vám podklady pre diplomové práce


Diplomová práca je určite najdôležitejšou súčasťou štúdia na vysokej škole. Napísať veľmi kvalitnú diplomovú prácu si vyžaduje veľa práce a veľa času. Jednak k tomu potrebujete dostatok kvalitnej literatúry, častokrát aj zahraničnej. Diplomová práca na viacerých školách by mala obsahovať aj svoj vlastný výskum, ktorý popri učení sa na štátnice Vám taktiež zoberie dostatok času.  Za Vás sa nevieme pripraviť na štátnice, ale s písaním Vašej diplomovej práce Vám vieme pomôcť. Venujeme sa vyhľadávaniu zdrojov a literatúry  pre nás z rôznych oblastí. Dokážeme nájsť zdroje alebo vypracovať podklady pre Vašu diplomovú prácu podľa Vašich požiadaviek. Našim cieľom nie je uľahčiť Vám záverečný ročník na vysokej škole a odbremeniť Vás od stresov pri písaní diplomovej práce, ale našim cieľom je Vám rozšíriť rozsah zdrojov, ktorý zvýšia kvalitu Vašej diplomovej práce


Výber témy

Predtým, ako napíšete diplomovú prácu, musíte vedieť, aká bude vaša téma. Ak vás oslovila práve tá, ktorej ste sa venovali pri bakalárskej práci, skúste jej obmeny. Určite vás k niečomu priviedla – k záverečným bodom, či potvrdeniu hypotézy, alebo ste uviedli návrhy na to, ako by sa s touto témou dalo pracovať ďalej. Pokiaľ vás bavila, pozrite si tie návrhy spred dvoch rokov a rozmyslite si, či práve niečo z nich nestojí za napísanie diplomovej práce. Niektorých študentov môžu témy, ktoré mali počas písania bakalárskej práce, naopak odradiť. To znamená, že neradi by sa k nim vracali aj počas písania diplomovej práce. Patríte k nim? Vôbec to nevadí! Tému si môžete vybrať z navrhovaných tém svojich profesorov alebo sa naopak zamerať na to, o čom by ste chceli písať svoju diplomovú prácu. Nezabudnite sa o tom poradiť s konzultantom, profesorom, či vedúcim práce, ktorého by ste chceli pri písaní mať na blízku. Aj jeho názor je dôležitý, keďže si už určite veľa z nich prešlo viacerými záverečnými prácami, určite vám budú vedieť poradiť.

 

Zorganizujte si to!

Čas je vzácny a nikde to v študentskom živote neplatí viac, ako pri písaní záverečných prác a pri učení. Diplomová práca je náročnejšia ako bakalárska, preto rátajte s tým, že si na ňu budete musieť vyhradiť aj viac času. Prvým bodom, na ktorý ho potrebujete je zisťovanie a zhromažďovanie zdrojov. Ako náhle ich budete mať, čaká vás ich menšie vyradzovanie, prípadne triedenie toho dôležitého, čo skutočne potrebujete. Rátajte však s tým, že diplomová práca a jej zdroje sú dôležitým prvkom pri hodnotení. A tak budete potrebovať určite viac ako desať kníh. Kvantita a rôznorodosť sa totiž počíta. Ďalej vás čaká osnova, ktorá vám môže pomôcť pri písaní a nakoniec samotné písanie. Stačí začať, potom by to malo ísť ako po masle. Samozrejme, rátajte aj s tým, že budete mať pri písaní aj hluché obdobia, kedy budete musieť čakať za korektúrami, názormi vášho vedúceho diplomovej práce. Pri čase musíte teda rátať aj s nejakými opravami. Do úvahy je teda dôležité brať aj tieto maličkosti a nespoliehať sa na náhody.

 

Obráťte sa na skúsených

Jednu časť časového harmonogramu vašej diplomovej práce môžete ľahko zhodiť na niekoho iného. Pýtate sa ktorú? Predsa zhromažďovanie materiálov a vyhľadávanie rôznych zdrojov a podkladov k vašej diplomovej práci. Nielenže si uľahčite tú najstresujúcejšiu a podstatnú časť, ale získate aj veľa času navyše. Zároveň sa nemusíte báť ani kvantity a kvality konkrétnych zdrojov. Pre portál Vyhľadaj.to je to hračka, a pomôže vám pri každom kroku, ktorý zahŕňa občas nešťastná bibliografia a rôzne ďalšie podklady. A hneď sa vám bude ľahšie dýchať.

 

Spriateľte sa s osnovou

To je menšia schéma, ktorá vám môže uľahčiť písanie diplomovej práce. Vnesie do vašich nezrovnalostí a pochybností kúsok poriadku. Niektorí konzultanti si ju od  vás dokonca môžu vyžiadať a je pre nich dôležité, aby ste sa jej aj držali. Taktiež vás pri nej môžu usmerniť, prípadne navrhnúť iné body a názvy, ktoré v nej už máte.

 

Formálnosti si nechajte na záver!

Písanie diplomovej práce sa väčšinou začína teoretickou časťou. Po nadobudnutí týchto informačných podkladov, pokračujete praktickou časťou. Až po všetkých výsledkoch a splnených cieľoch môžete pracovať na formálnom texte, do ktorého patria titulný list, abstrakt, anotácia, obsah, zoznamy tabuliek, úvod a záver diplomovej práce a následne aj bibliografia a teda zoznam použitej literatúry. 


Ako písať diplomovú prácu:


Aký je odporúčaný rozsah diplomovej práce (klikni na názov článku)

Anotácia diplomovej práce (klikni na názov článku)

Úvod diplomovej práce (klikni na názov článku)

Štruktúra diplomovej práce (klikni na názov článku)

Diplomová práca – Teoretická časť a jadro (klikni na názov článku)

Náležitosti diplomovej práce (klikni na názov článku)

Diplomová práca – Abstrakt

Počet strán diplomovej práce

Formálna úprava diplomovej práce

ViacVzor a ukážka diplomovej práce :


Zdroje k diplomovej práci : TU                                                                                            Diplomová práca - vzor 1
                                                                                         Diplomová práca - vzor 2
                                                                                                Diplomová práca - vzor 3Diplomové práce vzor : TU


Zdroje k diplomovej práci : TU