Ak máte zmätok, kde a ako začať, stačí, ak si spomeniete na písanie svojej bakalárskej práce. Išlo o prvú záverečnú prácu vôbec, ktorá mohla vo vás zanechať rôzne stopy, a taktiež aj rôzne skúsenosti. Dobrá správa je, že niektoré z nich môžete úspešne zúžitkovať pri písaní diplomovej práce. Ako na to? Poďte za touto výpravou spolu s nami!


Výber témy

Predtým, ako napíšete diplomovú prácu, musíte vedieť, aká bude vaša téma. Ak vás oslovila práve tá, ktorej ste sa venovali pri bakalárskej práci, skúste jej obmeny. Určite vás k niečomu priviedla – k záverečným bodom, či potvrdeniu hypotézy, alebo ste uviedli návrhy na to, ako by sa s touto témou dalo pracovať ďalej. Pokiaľ vás bavila, pozrite si tie návrhy spred dvoch rokov a rozmyslite si, či práve niečo z nich nestojí za napísanie diplomovej práce. Niektorých študentov môžu témy, ktoré mali počas písania bakalárskej práce, naopak odradiť. To znamená, že neradi by sa k nim vracali aj počas písania diplomovej práce. Patríte k nim? Vôbec to nevadí! Tému si môžete vybrať z navrhovaných tém svojich profesorov alebo sa naopak zamerať na to, o čom by ste chceli písať svoju diplomovú prácu. Nezabudnite sa o tom poradiť s konzultantom, profesorom, či vedúcim práce, ktorého by ste chceli pri písaní mať na blízku. Aj jeho názor je dôležitý, keďže si už určite veľa z nich prešlo viacerými záverečnými prácami, určite vám budú vedieť poradiť.

 

Zorganizujte si to!

Čas je vzácny a nikde to v študentskom živote neplatí viac, ako pri písaní záverečných prác a pri učení. Diplomová práca je náročnejšia ako bakalárska, preto rátajte s tým, že si na ňu budete musieť vyhradiť aj viac času. Prvým bodom, na ktorý ho potrebujete je zisťovanie a zhromažďovanie zdrojov. Ako náhle ich budete mať, čaká vás ich menšie vyradzovanie, prípadne triedenie toho dôležitého, čo skutočne potrebujete. Rátajte však s tým, že diplomová práca a jej zdroje sú dôležitým prvkom pri hodnotení. A tak budete potrebovať určite viac ako desať kníh. Kvantita a rôznorodosť sa totiž počíta. Ďalej vás čaká osnova, ktorá vám môže pomôcť pri písaní a nakoniec samotné písanie. Stačí začať, potom by to malo ísť ako po masle. Samozrejme, rátajte aj s tým, že budete mať pri písaní aj hluché obdobia, kedy budete musieť čakať za korektúrami, názormi vášho vedúceho diplomovej práce. Pri čase musíte teda rátať aj s nejakými opravami. Do úvahy je teda dôležité brať aj tieto maličkosti a nespoliehať sa na náhody.

 

Obráťte sa na skúsených

Jednu časť časového harmonogramu vašej diplomovej práce môžete ľahko zhodiť na niekoho iného. Pýtate sa ktorú? Predsa zhromažďovanie materiálov a vyhľadávanie rôznych zdrojov a podkladov k vašej diplomovej práci. Nielenže si uľahčite tú najstresujúcejšiu a podstatnú časť, ale získate aj veľa času navyše. Zároveň sa nemusíte báť ani kvantity a kvality konkrétnych zdrojov. Pre portál Vyhľadaj.to je to hračka, a pomôže vám pri každom kroku, ktorý zahŕňa občas nešťastná bibliografia a rôzne ďalšie podklady. A hneď sa vám bude ľahšie dýchať.

 

Spriateľte sa s osnovou

To je menšia schéma, ktorá vám môže uľahčiť písanie diplomovej práce. Vnesie do vašich nezrovnalostí a pochybností kúsok poriadku. Niektorí konzultanti si ju od  vás dokonca môžu vyžiadať a je pre nich dôležité, aby ste sa jej aj držali. Taktiež vás pri nej môžu usmerniť, prípadne navrhnúť iné body a názvy, ktoré v nej už máte.

 

Formálnosti si nechajte na záver!

Písanie diplomovej práce sa väčšinou začína teoretickou časťou. Po nadobudnutí týchto informačných podkladov, pokračujete praktickou časťou. Až po všetkých výsledkoch a splnených cieľoch môžete pracovať na formálnom texte, do ktorého patria titulný list, abstrakt, anotácia, obsah, zoznamy tabuliek, úvod a záver diplomovej práce a následne aj bibliografia a teda zoznam použitej literatúry.